Dutchhelmets.nl
Fake helmets

Valse helmen


Er zijn steeds meer vervalste Nederlandse helmen in omloop en dit baart mij zorgen...


Het verzamelen van miliaria en in het bijzonder Nederlandse helmen, moet leuk en educatief zijn. Verzamelaars, onderzoekers en overige geïnteresseerden moeten een eerlijke kans krijgen om Nederlandse helmen te verzamelen zonder dat zij worden misleid of bedonderd.


Civiele helmen die geproduceerd zijn tijdens de bezettingsjaren, zijn relatief goedkoop en kunnen "makkelijk" omgebouwd worden naar bijzondere en zeldzame varianten. Langzamerhand begint dit echt een probleem te worden aangezien originele helmen duurder worden en er weinig goede documentatie beschikbaar is om valse helmen te onderkennen.

In het algemeen zijn de meeste falsificaties, helmen die geproduceerd zijn tijdens de bezettingsjaren welke worden voorzien van decals/emblemen van verschillende organisaties.


Voornamelijk valse helmen van de Technische Noodhulp (TN) en de zogenaamde Schalkhaar Politie worden steeds vaker aangeboden. Dan zijn er ook de vooroorlogse leger helmen waarvan de helmemblemen verwijderd zijn. Deze worden steeds vaker voorzien van valse helmemblemen of Luftschutz decals.

Op Dutchhelmets.nl kunt u ook verschillende originele naoorlogse Marine ankers bekijken. Dit zijn de meest voorkomende ankers die gebruikt worden om valse vooroorlogse Marine helmen te produceren.


Dutchhelmets.nl besteed veel tijd in onderzoek naar valse helmen en heeft een aardige database opgebouwd aangaande valse helmen, helmemblemen, decals en overige zaken. Dutchhelmets.nl heeft ook bewust enkele valse helmen verworven om zo onderzoek te kunnen doen naar de steeds beter wordende techniek om helmen te vervalsen.


Valse Landmacht en Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten helmen


Valse Marinehelmen


Er worden vele valse vooroorlogse Marinehelmen aangeboden. Het overgrote deel wat door Dutchhelmets tot heden is bekeken, is vals. In sommige gevallen zijn valse Marinehelmen erg makkelijk te herkennen. Echter, kwaadwillenden worden steeds slimmer en langzamerhand wordt het kwaliteit van valse Marinehelmen steeds beter. Mijn advies aan u is om te verdiepen in de materie voordat u een Marinehelm aankoopt.


Het overgrote deel van de valse Marinehelmen hebben een naoorlogse onklare anker. Vandaar dat u hieronder enkele varianten van naoorlogse ankers kunt bekijken. Heeft uw een helm met een geplaatse onklare anker die identiek is aan de getoonde modellen hieronder, dan kunt u ervan uitgaan dat deze naoorlogs is.


Valse helmdoeken


De helmdoek is een kostbaar, gewild en zeldzaam uitrustingsstuk. Wees op uw hoede wanneer u een exemplaar aangeboden krijgt en neem een weloverwogen besluit wanneer u eentje wilt aanschaffen.


Er zijn de afgelopen jaren vele valse (nep) helmdoeken als origineel aangeboden en in het verzamelcircuit terecht gekomen. Waar deze valse helmdoeken zijn geproduceerd is tot heden bij Dutchhelmets onduidelijk. Wat wel bekend is, is dat in ieder geval één grote partij valse helmdoeken in Duitsland op de markt zijn gebracht. De helmdoeken uit deze partij zijn allemaal ergens verschillend van elkaar om uniciteit te doen geloven, echter hebben alle helmdoeken enkele zelfde eigenschappen die blijven terugkomen.

Deze valse helmdoeken zijn over het algemeen goed nagemaakt en lichten niet of nauwelijks op onder een UV lamp. Ondanks dit missen deze helmdoeken enkele specifieke kenmerken waardoor deze als vals kunnen worden onderscheiden. Welke deze zijn, zullen hier niet gedeeld worden om misbruik te voorkomen.


Spijtig om te vermelden is dat alle door Dutchhelmets waargenomen helmdoeken die de afgelopen jaren op internet zijn aangeboden, gewoonweg vals zijn. Dutchhelmets heeft meerdere exemplaren bij verschillende personen in hand kunnen onderzoeken om het beweerde te kunnen vaststellen en te bevestigen dat er jammer genoeg vele valse helmdoeken in omloop zijn.


Desondanks alle kritiek op de hierboven gemelde waarschuwing, blijft Dutchhelmets bij zijn standpunt. Er zijn enkelen die niet willen geloven dat een grote partij (of meerdere partijen) valse helmdoeken in omloop zijn gebracht en deze als origineel blijven aanbieden.

Dutchhelmets heeft vele argumenten mogen aanhoren om het tegendeel aan te tonen, echter, tot heden is er niet één goed argument of bewijs geleverd om aan te tonen dat de door Dutchhelmets beweerde valse helmdoeken toch origineel zijn.


Ondanks dat de door Dutchhelmets hierboven beschreven helmdoeken vals zijn, zijn deze een prima alternatief ter vervanging van een origineel exemplaar mits deze als vals worden aangeboden en benoemd.


Reproductie helmdoeken


Naast de vele valse helmdoeken die recentelijk in omloop zijn gebracht, worden ook reproductie helmdoeken aangeboden. Deze reproductie helmdoeken zijn over het algemeen prima nagemaakt en hebben duidelijke verschillen met het origineel model. ook lichten reproductie helmdoeken op onder een UV lamp.


Deze reproductie helmdoeken zijn een prima alternatief ter vervanging van een origineel exemplaar mits deze als reproductie worden aangeboden en benoemd.


Valse decals