page contents
Dutchhelmets.nl
Special Operation Forces (SOF) van de Nederlandse Krijgsmacht

Special Operations Forces van de Nederlandse Krijgsmacht


De internationale veiligheidssituatie is veranderd en daarin worden Special Operations Forces (SOF) veel gevraagd. SOF-operaties onderscheiden zich niet alleen door flexibiliteit en een hoge mate van zelfstandig optreden. Deze inzet staat ook garant voor een kleine footprint en grote precisie. Speciale troepen zijn zeer geschikt voor interventies in ‘hybride’ conflictsituaties, bij terrorismebestrijding en tegenover irregulier opererende tegenstanders. SOF vervullen verder een prominente rol bij beeldopbouw in de pre-conflictfase en bij capaciteitsopbouw om conflicten te voorkomen.


De naam Special Forces (SF) wordt vaak verkeerd gebruikt en in de meeste gevallen wordt eigenlijk Special Operations Forces (SOF) bedoeld.


In het NATO Allied Joint Doctrine for Special Operations worden speciale operaties als volgt omschreven:

MILITARY ACTIVITIES CONDUCTED BY SPECIALLY DESIGNATED, ORGANISED, SELECTED, TRAINED, AND EQUIPPED FORCES USING UNCONVENTIONAL TECHNIQUES AND MODES OF EMPLOYMENT.


SOF-eenheden zijn eenheden die speciale operaties uitvoeren die uit drie smaken bestaan:

  • Direct Action (DA): korte offensieve acties,
  • Special Reconnaissance (SR): langeafstandsverkenningen met als doel om strategische inlichtingen te verzamelen,
  • Military Assistance (MA): bijstand om bevriende eenheden op te leiden en te trainen.


Nederland kent twee SOF-eenheden, namelijk het Korps Commandotroepen (KCT) van de Koninklijke Landmacht en de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) van het Korps Mariniers.


Sinds 2018 worden alle Nederlandse SOF-operaties centraal aangestuurd door NLD SOCOM, een operationele staf die alle Nederlandse SOF-operaties plant, aanstuurt, uitvoert en evalueert.In de onderliggende pagina's kunt u stukken bekijken aangaande huidige Nederlandse Special Operations Forces, de voorlopers ervan, NLD SOCOM en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee (KMar).


Mocht u stukken hebben die de Dutchhelmets collectie aanvullen en deze van de hand willen doen, of aanvullende informatie hebben, neem dan graag contact op via het Contact pagina.