page contents
Dutchhelmets.nl
Overige inlichtingen eenheden


Dienst Militaire Geografie


De Dienst Militaire Geografie maakt deel uit van het Korps Inlichtingen en Veiligheid.

Tekst volgt.Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)


Het Land Information Manoeuvre Center (LIMC) werd iop 19 maart 2020 opgericht en hield zich bezig met militaire inlichtingen-analyses. Op 23 maart 2020 was het LIMC operationeel en op 25 maart 2020 kwam de eerste rapportage al uit. In het LIMC werden medewerkers van verschillende eenheden bij elkaar gebracht en was het voor de landmacht een middel om te experimenteren met ‘informatiegestuurd optreden’.

Het LIMC maakte onderdeel uit van het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL) binnen de Koninklijke Landmacht, en was gevestigd op de Luitenant-Kolonel Tonnetkazerne in ’t Harde.

Op 30 maart 2022 is het LIMC met een nota van de commandant landstrijdkrachten opgeheven.


Met het uitbreken van de COVID-19 crisis in Nederland (maart 2020), bracht dit een ongekende situatie met zich mee, die door velen geduid werd als ‘de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog’. Het LIMC verzamelde en analyseerde informatie over de impact van COVID-19, zowel voor de landmacht zelf als voor civiele overheden. Er waren twee analyseteams samengesteld die correspondeerden met de twee typen wekelijkse rapportages over COVID-19
en desinformatie.


Acht maanden na de oprichting, in november 2020, legde de minister van Defensie het LIMC stil en inmiddels waren 87 rapporten van het LIMC binnen en buiten Defensie verspreid. Het besluit van de minister viel kort na het verschijnen van een artikel in NRC Handelsblad over de activiteiten binnen het LIMC met als titel ‘Hoe Defensie de eigen bevolking in de gaten houdt’.

Na een onderzoek naar de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het LIMC, was de conclusie onder andere dat het ontbrak aan een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die had plaatsgevonden. Op 1 juli 2022 stelde de minister van Defensie de Commissie van onderzoek LIMC in en op 13 februari 2023 informeerde de minister van Defensie de kamer over het rapport 'Grondslag Gezocht' van de onderzoekscommissie.