page contents
Dutchhelmets.nl
Korpsonderscheidingstekenen KL


Alle hieronder getoonde emblemen zijn origineel, tenzij anders aangegeven. Van enkele emblemen heb ik mijn twijfels en heb ik dit als onderschrift bij de betreffende emblemen toegevoegd. Alle informatie om te kunnen vaststellen of deze origineel zijn of niet wordt erg gewardeerd.

Mocht u twijfels hebben bij andere emblemen, dan vermeen ik dit graag met de reden waarom.


Emblemen van Mlitaire Inlichtingen eenheden, Speciale Eenheden en de Indische Instructie Bataljon kunt u vinden op de pagina Bijzondere Eenheden.


Emblemen waarvan ik zeker weet dat deze commercieel aanmaak of reproductie zijn, worden geplaatst op de pagina Commerciële aanmaak/Reproductie.Korpsonderscheidingstekenen van de Nederlandse Landmacht


Op 19 juni 1940 werd bepaald dat de Nederlandse militairen in Engeland gekleed zoudenworden zoals de Britse militairen, echter voorzien van Nederlandse onderscheidingstekenen.

Britse militairen droegen toen al zogenaamde Schoulder Titles op hun uniformen waarop het regiment stond vermeld waaronder de militair diende. Nadat het Britse War Office aangaf geen bezwaar te hebben tegen de Nederlandse invoering van Schoulder Titles, stelde het Ministerie van Oorlog op 12 december 1941 voor om het kleding voorschrift aan te passen zodat ook Nederlandse militairen Schoulder Titles zouden gaat dragen. Op 18 februari 1942 werd het ontwerp van de Shoulder Title 'Prinses Irene' goedgekeurd en werd deze als eerste ingevoerd.


Vanaf 1943 werden ook de Shoulder Titles 'No 10 Commando' door Nederlandse Commando's en 'Netherlands Marines' door de Nederlandse Mariniers die op Camp Lejeune, Verenigde Staten, werden opgeleid, ook gedragen.


In 1947 werd de Shoulder Titel als Korpsonderscheidingsteken (Landmachtorder nr 57/1947) ingevoerd en in 1961 veranderd naar 'Naamlint, bovenmouw'. Op 12 december 1962 kwamen deze bij MB nr. 62.1204/24 definitief te vervallen.


Korpsonderscheidingstekenen worden ook wel schoudertitel, naamlint, naambandje of straatnaam genoemd.


Vwb de nummering van de korpsonderscheidingstekenen, hanteert dutchhelmets de nummering zoals vermeld in het boekwerk 'Naambandjes Nederland' van Samenwerkende Militariaverzamelaars (SMV) uit 1982.

Let op, niet alle schoudertitels zijn vermeld in het boekwerk, zeker de recent weer ingevoerde korpsonderscheidingstekenen.Korpsonderscheidingstekenen ingevoerd vanaf 1942Korpsonderscheidingstekenen ingevoerd vanaf 1950