page contents
Dutchhelmets.nl
NLMARSOF

Op deze pagina zijn verschillende helmen, baretten, mutsen, petten, emblemen, coin's en allerlei andere zaken tentoongesteld. Alle hieronder getoonde artikelen zijn origineel, tenzij er twijfels zijn en deze als onderschrift zijn toegevoegd. Alle informatie om te kunnen vaststellen of artikelen origineel zijn of niet wordt erg gewardeerd. Mocht u twijfels hebben bij originaliteit, dan vermeen ik dit graag met de reden waarom. Ook aanvullende informatie zoals productie aantallen, producent, productie jaartallen, wanneer gedragen e.d. wordt erg gewardeerd.


Mocht u stukken hebben die de Dutchhelmets collectie aanvullen en deze van de hand willen doen, of aanvullende informatie hebben, neem dan graag contact op via het Contact pagina.


Emblemen waarvan ik zeker weet dat deze commercieel aanmaak of reproductie zijn, worden geplaatst op de pagina Commerciële aanmaak / Reproductie.


Alle informatie op deze pagina is afkomstig van openbare bronnen.


Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF)


De Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF, ook wel MARSOF genoemd) zijn de Special Operations Forces (SOF) van het Nederlandse Korps Mariniers. NLMARSOF omvat drie speciale eenheden, samengevoegd in twee operationele squadrons, die voor een breed scala aan speciale operaties ingezet kunnen worden. Deze eenheden werken vaak samen met het Korps Commandotroepen (KCT) en eenheden uit andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Australië, België, Duitsland en Denemarken.

 

Sinds 1 januari 2013 vallen de Unit Intervention Mariniers (UIM) en de Maritieme Speciale Operaties (MSO)-compagnie onder de overkoepelende NLMARSOF en binnen NLMARSOF is iedere operator contraterreur (CT) gekwalificeerd.

Hoewel NLMARSOF nog maar kort bestaat, zijn de daarbinnen gelegen eenheden al vanaf 1963 actief binnen de SOF (Special Operations Forces) gemeenschap.

NLMARSOF kan wereldwijd dag en nacht worden ingezet voor terrorismebestrijding. Ook voeren zij geheime verkenningen uit en speciale missies op land en zee. Motto van NLMARSOF is, "Nec timide, nec tumide" ("Zonder vrees, zonder overmoed").

 

De MSO-compagnie bestond uit de 2 specialistische verkenningseenheden, Mountain Leaders en Special Forces Underwater Operators (kikvorsmannen). De integratie van deze drie eenheden had als doel een verbeterde en helderder samenwerking te creëren waarbij men elkaar kan ondersteunen tijdens operaties. Uit deze integratie ontstonden de 2 huidige SOF squadrons; M-Squadron en C-Squadron.

 

Het M-Squadron is de huidige contraterreur eenheid van het Korps Mariniers. Nederland kreeg in het jaar 1973 zijn eerste contraterreur eenheid, naar aanleiding van de aanslag op elf Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München door Palestijnse Fatah terroristen. De leden werden gekozen uit de Korps Mariniers en tot 2005 stond deze eenheid bekend als Bijzondere Bijstands Eenheid Mariniers (BBE-M). Vanaf 2005 verandert de naam van BBE-M naar Unit Interventie Mariniers (UIM) en sinds 2008 is de UIM ook veel actief in de Golf van Aden bij Somalië om schepen te beschermen tegen piraten.

Hun motto is, "Semper Paratus Pro Justitia" ("Altijd paraat voor gerechtigheid").

 

De DSI is de overkoepelende organisatie voor speciale eenheden binnen de Nederlandse politie en krijgsmacht die zich bezighouden met contraterrorisme. Onder deze dienst vallen:

-              Aanhoudings en Ondersteuningseenheden (AOT)

-              M-Squadron

-              Unit Expertise & Operationele Ondersteuning (UE&OO)

-              Unit Interventie

 

Het C-Squadron bestaat uit de conventionele maritieme special forces, de mountain leaders en kikvorsmannen. Deze eenheden richten zich o.a. op het doen van speciale (lange afstand) verkenningen.

Op 17 januari 1959 vroeg de leiding van het Korps Mariniers toestemming aan de minister van Marine om twee officieren der mariniers op te mogen leiden bij het marine duikbedrijf. De bedoeling was om de officieren der mariniers bekwaam te maken in het optreden als kikvorsman. De toestemming kwam en twee officieren der mariniers namen deel aan de cursus duikofficier. De officieren behaalde de cursus en begonnen hun expertise te verbreden, dit gebeurde in Amerika, Frankrijk en Engeland. Hier verdiepten de officieren zich in de volgende onderwerpen: gevorderd (gevecht) duiken, kompas zwemmen, parachutespringen van verschillende hoogte en mudcrawlen (veelal in duikpak tijgeren in het zand bij de branding). Dit geheel resulteerde voor het Korps Mariniers in een nieuwe opleiding aangezien men twee ervaren kikvorsmannen tot zijn beschikking had en er wel meer moesten volgen voor het effectief uitoefenen van de (toekomstige) taak. De officieren die de opleiding tot kikvorsman hadden gevolgd waren vanaf april 1962 officieel kikvorsman instructeur. Waar het aspect bij de eerste twee kikvorsmannen van het korps had gelegen op het voornamelijk opdoen van ervaring lag het aspect nu op het fysiek uittesten van de mariniers die kikvorsman wilden worden en het aanleren van het uitvoeren van specifieke verkenningen en inlichtingstaken. In 1963 was de start van het geheel afgerond en had het Korps Mariniers een Vaste Kikkerploeg (VKP).

Het Amfibische Verkenningspeloton is tegenwoordig een volwaardige special force en bestaat uit Special Forces Underwater Operators, ook bekend als de kikvorsmannen (KVM). Ze zijn gespecialiseerd in speciale operaties in amfibische omstandigheden.

 

Het Mountain Leader Verkenningspeloton (MLVERKPEL) bestaat uit militaire berggidsen, gespecialiseerd in oorlogvoering in bergachtig terrein en onder Arctische omstandigheden. Ze blinken uit in bergsportonderdelen, zoals rotsklimmen, ijsklimmen, routebepaling en overleven bij lage temperaturen. De eerste Nederlandse koud-weer specialisten dateren uit 1970.


Helmen en hoofddeksels gedragen door MARSOF


Schoudertitels gedragen door het Korps Mariniers


Mouwemblemen gedragen door het Korps Mariniers


Torren gedragen door het Korps Mariniers


Commando vaardigheidsemblemen gedragen door MARSOF


Uitzendemblemen gedragen door MARSOF