page contents
Dutchhelmets.nl
Dhr. H.B.J. Knoop

De helmen van Dhr. H.B.J. Knoop


Geboren in Leiden, overleden op 14-01-1972 op een leeftijd van 74 jaar.Dhr. Knoop verwerft zijn bevoegdheid in augustus 1923 aan de universiteit van Utrecht en vestigt zich begin september 1923 als tandarts in Vlissingen, op het adres droogdok 8. In januari 1927 wordt Dhr. Knoop als Reserve Eerste-Luitenant Tandarts toegelaten tot de landmacht.

In 1939 neemt Dhr. Knoop zitting in de gemeenteraad als wethouder Openbare Werken. Tijdens de bezettingsjaren treedt Dhr. Knoop zelfs tijdelijk op als waarnemend Burgemeester van Vlissingen en na Dolle Dinsdag van Vlissingen en Souburg samen.


Tijdens de mobilisatie wordt Dhr. Knoop opgeroepen waarna hij ook tot na de demobilisatie blijft dienen. Na de demobilisatie, blijft Dhr. Knoop als tandarts in Vlissingen werken. Ook is hij gedurende de oorlogsjaren kringcommissaris van het Rode Kruis in Vlissingen. Deze oorlogsjaren zijn erg ingewikkeld, het Rode Kruis heeft moeite om te functioneren en balanceert tussen “correct” handelen en effectief blijven opereren. Dit resulteert onder andere in de keuze dat het Rode Kruis geen bloed meer afneemt van Joodse donoren en dat Dhr. Knoop als kringcommissaris in 1942, noodgedwongen, een ariërverklaring tekent.

Na de oorlog kent het Rode Kruis de zilveren oorlogskruis en gouden officierskruis voor 30 jaar trouwe dienst aan Dhr. Knoop


Tijdens de gevechten om Walcheren, heeft Dhr. Knoop actief een bijdrage geleverd aan de bevrijding door als gids voor de Geallieerden op te treden.

In het boek Walcheren onder vuur en water 1939-1945, blz 121 wordt Dhr. Knoop vermeldt die als gids dient en de Commamndant van 612e Det. Civil Affairs naar Oost-Souburg neemt.


Na de oorlogsjaren blijft Dhr. Knoop actief als tandarts en in de lokale politiek waar hij voor de VVD actief is.


Hieronder een aantal boeken geschreven door Dhr. Knoop of waaraan hij een bijdrage aan heeft geleverd:

Metamorfose van Vlissingen (1943)

Herbouw van Vlissingen (1945)

Een theater in Dachau, ISBN 9789060152188

Zeeland in bewogen dagen 1940-1945. 2de deel, vervolg op Middelburg in bewogen dagen.


Dutchhelmets.nl heeft beide helmen van Dhr. Knoop en zijn gasmasker in de collectie.


Dhr. H.B.J. Knoop is de linker persoon op de foto, afgebeeld als Reserve eerste-Luitenant Tandarts.