page contents
Dutchhelmets.nl
Tankhelmen

Tankhelmen gebruikt door de Nederlandse Krijgsmacht


De tankhelm model 1964 (m64)


De tank helm m64, ook wel stalen helm voor gevechtswagenbemanning genoemd, werd ingevoerd medio jaren '60 van de vorige eeuw en verving de Amerikaanse tank helm model 1941.

De tank helm m64 werd in Duitsland geproduceerd door Maury&Co.


De tank kap model 1968 (m68)


De tank kap m68 werd in 1968 ingevoerd bij opleidingseenheden die instructie gaven op de Centurion tank en M-109 houwitser. De m68 is uiteindelijk tot 1990 in gebruk gebleven.


De tankhelm H5696(A)


De tankhelm H5696 en H5696A worden ook tank helm model 1983 (m83) genoemd.


Koptelefoon H-4016 met keelmicrofoon T-30


De CVC tank kap


De tankhelm H9003