page contents
Dutchhelmets.nl
Historische Verzameling en Inlichtingen Museum


Historische Verzameling Militaire Inlichtingendienst


Binnen het Korps Inlichtingen en Veiligheid is ook een Historische Verzameling Militaire Inlichtingendienst (HV MID) aanwezig, die zelf ook een hele geschiedenis heeft. De HV MID heeft zijn oorsprong uit de voormalige Historische Collectie Militaire Inlichtingendienst (HC MID). De HC MID kwam voort uit de Verzameling Militaire Inlichtingen Dienst wat weer voort kwam uit de (Historische) Verzameling School Militaire Inlichtingen Dienst.


Op 30 augustus 1996, tijdens de reünie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de School Militaire Inlichtingendiensten (SMID), ontstond het idee om alle apparatuur en andere voorwerpen die in de loop der tijden op de SMID waren gebruikt en bewaard gebleven bijeen te brengen en ten toon te stellen in een museum. Veel spullen bleek in de loop der jaren verdwenen, maar er was nog genoeg voor handen om een beeld te geven over het verleden van de school. De eerste tentoonstelling van de Verzameling School Militaire Inlichtingen Dienst was op de Simon Stevinkazerne te Ede.

En zo ontstond door de inzet van enkele vrijwillegers een historische verzameling die uiteindelijk niet alleen de geschiedenis van de SMID in beeld bracht maar groeide naar een verzameling die het gehele inlichtingen en veiligheid domein binnen de Koninklijke Landmacht in beeld brengt, de huidige HV MID.


Naast het beheren en conserveren van de historische verzameling, heeft het HV MID ook een kennis en uitleenfunctie te vervullen. Niet alleen binnen de krijgsmacht, maar ook daarbuiten. Het Inlichtingen Museum maakt onderdeel uit van de HV MID en is de plek waar geinteresseerden een deel van de verzameling kan bekijken.Inlichtingen Museum

 

Een duik in de mysterieuze wereld van spionage

Het Inlichtingen Museum laat op innoverende wijze en met moderne middelen het verleden, het heden en de toekomst van het inlichtingendomein tonen aan het publiek.


Het Inlichtingen Museum is alleen op afspraak te bezoeken.

E-mail: JISTARC.DIVI.Historische.verzameling@mindef.nl

  

Legerplaats bij Oldebroek, Eperweg 149

8084 HE, 't Harde, gebouw 125


Inlichtingen museum