page contents
Dutchhelmets.nl
Para brevetten / Wings

Alle hieronder getoonde emblemen zijn origineel, tenzij er twijfels zijn en deze als onderschrift bij de betreffende emblemen zijn toegevoegd. Alle informatie om te kunnen vaststellen of deze origineel zijn of niet wordt erg gewardeerd. Mocht u twijfels hebben bij andere emblemen, dan vermeen ik dit graag met de reden waarom.


Mocht u stukken hebben die de Dutchhelmets collectie aanvullen en deze van de hand willen doen, of aanvullende informatie hebben, neem dan graag contact op via het Contact pagina.


Emblemen waarvan ik zeker weet dat deze commercieel aanmaak of reproductie zijn, worden geplaatst op de pagina Commerciële aanmaak / Reproductie.


Para brevetten van de Nederlandse Krijgsmacht


Britse parawings


Britse parawings werden vanaf 1942 gedragen door personeel van No. 2 Dutch Troop, Nederlandse SOE personeel, 1st Fighting Unit (afdeling Parachutisten, Prinses Irene Brigade) en in Nederlands-Indie door opgeleide parachutisten.


In 1951 vervangen door Nederlandse model parawings.


KNIL parawings


Parawing met krans (actiesprong), Nederlandse aanmaak


Vastgesteld in 1951. Dit was de Parawing A (met balk) waarbij een krans was toegevoegd. Werd gedragen door voormalige leden v/d Speciale Troepen die in Nederlands-Indië een operationele sprong hebben gemaakt.


Ondanks dat deze parawing werd ingevoerd met balk, zijn er variaties bekend met een bol of ster ipv de balk. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat vele wings in opdracht van de dragers door kleermakers werden vervaardigd, waardoor variaties ontstonden.


In 1969 werd de balk officieel vervangen door een ster.


Parawing (brevet A)

Operationeel parachutist.


Vastgesteld in 1951, gewijzigd in 1969.

In 1951 werd de parawing brevet A met balk officieel vastgesteld voor degenen die de paraopleiding had doorlopen. In 1969 werd de balk vervangen voor een ster.


Halve parawing (brevet B)


Vastgesteld in 1963, vervallen in 1969.


Parawing met ster (brevet A)

Automatische opening ronde koepel.


Vastgesteld in 1969.

Een op het Engelse model gebaseerde parawing bestaande uit een parachute met vleugels en eronder een vijfpuntige Ster.

Per 1986 kwamen er emblemen in wit/blauw/goud geborduurd voor de trui en in zwart geborduurd voor het gevechtstenue.


Voor brevet A moeten 8 sprongen gemaakt worden met een automatische opening, de zogenaamde static-line. De laatste drie sprongen zijn met uitrusting en wapen. De achtste sprong is tevens een nachtsprong.


Parawing met balk (brevet B)

Automatische opening ronde koepel.


Vastgesteld in 1969.

Een op het Engelse model gebaseerde parawing bestaande uit een parachute met vleugels en eronder een vertikale balk.

Per 1986 kwamen er emblemen in wit/blauw geborduurd voor de trui en in zwart geborduurd voor het gevechtstenue.

Na de invoering van het nieuwe gecamoufleerde gevechtstenue M93, kwam een onofficieel variant op de markt. Deze was zwart geborduurd op een rechthoekige pad van

camouflagestof en moest door de dragers zelf worden aangeschaft.


Voor de brevet B moeten 5 sprongen gemaakt worden met een automatische opening, de zogenaamde static-line.


Brevet SLS

Operationeel parachutist automatische opening square.


Evenals voor brevet A moet voor het SLS brevet 8 sprongen gemaakt worden, waarvan de laatste 3 met uitrusting en wapen. De achtste sprong is tevens een nachtsprong.

De SLS para opleiding wordt alleen gegeven aan de verkenningspelotons van het Korps Mariniers.Brevet SLS op zwart laken. Barathea.


Brevet C

Basisopleiding vrije val parachutist met uitrusting.


Voor brevet C moeten minimaal 20 sprongen gemaakt worden, vrije val, tot een maximale hoogte van 4km. Van de 20 sprongen moeten er minimaal 3 met wapen en uitrusting  en 2 nachten nachtsprongen, waarvan 1 met wapen en uitrusting, worden gesprongen.Brevet C op zwart laken. DT2000.


Brevet C-OPS

Voortgezette Opleiding Operationeel parachutist, vrije val. Voortgezette opleiding in ploegverband.


Voortgezette opleiding vrije val van het C brevet. In de Voortgezette Opleiding Operationeel parachutist vrije val wordt het ploegoptreden beoefend indien de ploeg middels vrije val wordt ingezet, zowel bij dag als bij nacht. Voor het C-OPS vrije val brevet moeten minimaal 10 sprongen gemaakt worden. Acht sprongen daarvan vinden plaats met uitrusting, console en wapen (waaronder 5x compleet met ruzak). Er word éen nachtsprong gemaakt met uitrusting, console wapen en rugzak. De vrije val sprongen worden gemaakt tot een maximumhoogte van ± 4 kilometer, waaronder minimaal 3x een precisielanding. Naast te uit te voeren levels wordt gewerkt aan het verhogen van de individuele springvaardigheid. Commando's speciale operaties volgen de Voortgezette vrije val opleiding.Brevet C-OPS op zwart laken. DT2000.


Operationele wing


Voor het eerst sinds 1949 werd in de eerste week van juli 2009 in Afghanistan door een team van Task Force 55 een operationele inzetsprong gemaakt. Het team bestond uit 9 man van het Korps Commandotroepen (KCT) en een tolk die als tandempassagier mee sprong. Op 15 december 2009 kregen deze 9 KCT operators de operationele wing uitgereikt door oud para-commando kapitein bd. Siem Boons, zelf drager van dit bijzondere erkenningsteken.


Op 20 december 2016 kregen 32 operators de operationele wing uitgereikt voor het het uitvoeren van 6 operationele para inzetten in Mali tijdens de MINUSMA missie. Bijzonder was dat Morris, een Military Working Dog van het KCT, ook tijdens een van deze missies mee sprong met zijn handler.Operationele wing.


Para-instructeur brevet


Degenen die de opleiding tot militair dispatcher (para-instructeur) met goed gevolg hebben voltooid, zijn gerechtigd tot het dragen van de instructeurs brevet. De dispatcher brevet kenmerkt de zeer hoge niveau van de opleiding. De opleiding is niet alleen streng en loodzware, maar ook zeer professioneel die de dispatchers tot AO (automatisch opening / static line) en VV (vrije val) instructeur opleidt.


De Pathfinder's wing


De Pathfinder badge als onderscheiding voor een militair die als zodanig is opgeleid stamt al uit de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig worden dan ook nagenoeg alle internationale Pathfinder eenheden gesymboliseerd door een gelijksoortige onderscheiding, namelijk een toorts met vlam en een wing.

Omdat één module van de Nederlandse Pathfinder opleiding wordt verzorgd door het Belgische Pathfinderpeloton, is ervoor gekozen om de Belgische onderscheiding als leidraad voor de Nederlandse Pathfinder's wing aan te houden. De Belgische Krijgsmacht heeft bijna 1 op 1 de Amerikaanse Pathfinder badge overgenomen.


Aan de basis van het Nederlandse ontwerp ligt dan ook de toorts met vlam en een strak uitgevoerde wing. De toorts met vlam staat voor kennis en vaardigheid betreffende de hiervoor gestelde eisen. De Pathfinder toorts heeft een hoog aanzien en geniet internationale acceptatie en dit is mede bepalend geweest voor het onderscheiden van Nederlandse Pathfinders met een dergelijk embleem van Nederlandse ontwerp. Er is uiteindelijk gekozen voor een in kleur uitgevoerde stoffen uitvoering van de Nederlandse Pathfinder's wing, in plaats van een metalen uitvoering en wordt binnen de Nederlandse Krijgsmacht erkend als een brevet. De Pathfinder's wing wordt links op het DT gedragen in plaats van de Nederlandse parachutisten brevet. Op het gevechtspak draagt men een zwart-groene uitvoering.


Voor het verkrijgen van de Nederlandse Pathfinder's wing zijn een aantal eisen aan verbonden. Zo moet de persoon minimaal een jaar op functie zitten bij het Pathfinderpeloton, waarbij hij de basis functieopleidingen met goed gevolg moet hebben afgerond; dient hij minimaal tot ‘Landing Point Commander’ (LPC) te zijn opgeleid; hij dient een ‘Fast-Rope’ operator te zijn; dient hij minimaal gebrevetteerd te zijn met de parachutisten brevet A en ten minste een buitenlandse Pathfinder opleiding succesvol te hebben afgerond.Pathfinder's wing, eerste Nederlandse aanmaak.


Buitenlandse parawings gedragen door Nederlandse militairen


Defensie Para School


De Defensie Para School (DPS) is gevestigd op de Seeligkazerne in Breda en verzorgt alle parachuteopleidingen binnen de krijgsmacht. De DPS is een "paarse" organisatie met personeel afkomstig uit het Korps Commandotroepen (KCT)Korps Mariniers en de Luchtmobiele Brigade (LMB).