page contents
898 VBN Bat

Alle informatie m.b.t. Nederlandse Militaire Inlichtingen organisaties en eenheden zijn afkomstig van openbare bronnen.


Om de collectie Inlichtingen aan te vullen, is Dutchhelmets.nl op zoek naar aanvullend materiaal zoals emblemen, borstzakhangers, coins, uitrusting, kleding (gevechts- en Dagelijks Tenue), foto's, documentatie, tijdschriften, boekwerken, voorschriften, stikkers, materieel en overige memorabilia. Kortom, alles wat met Inlichtingen te maken heeft.

Gezien de gevoeligheid, wordt hier voorzichtig mee omgegaan, zoals wet en regelgeving voorschrijft.898 Verbindingsbataljon


898 Verbindingsbataljon (VbdBat) was onderdeel van de Verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht en was de SIGINT (SIGnal INTelligence) eenheid van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS). 898 VbdBat werkte nauw samen met de LAMID. Na de oprichting van 102 Electronische Oorlogsvoering (EOV) compagnie in 1988, werd deze administratief ingedeeld bij 898 VbdBat. 102 EOVcie maakt tegenwoordig onderdeel uit het Joinst ISTAR Command (JISTARC).

Op 01 januari 1998 werd 898 VbdBat samengevoegd met de 1e Luchtmacht Verbindingsgroep en de Technische Informatie Verwerkings Centrum (TIVC) van de Marine Inlichtingendienst (MARID). Deze nieuw gevormde eenheid werd Operationeel Verbindings Inlichtingen Centrum (OVIC) genoemd. Later werd de OVIC gereorganiseerd tot de huidige Nationale Signals Intelligence Organisatie (NSO), onderdeel van de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU).

Door deze reorganisatie werd 898 VbdBat op 01 januari 1998 formeel opgeheven.In 1951 werd 105 Verbindingsverkenningsbataljon (VbdVerkBat) opgericht die uiteindelijk drie compagnieën kreeg; 1-105 Verbindingsverkenningscompagnie (VbdVerkCie) die een tactische taak had, 2-105 VbdVerkCie die een strategische taak had en 106 (mobilisabel) VbdVerkCie.

 

Op 17 februari 1957 werd door Hoofd Militaire Inlichtingen Dienst het verschil tussen strategische en tactische bekend gesteld. Strategische inlichtingen betrof voornamelijk radio communicatie en tactische inlichtingen betrof alle informatie over militaire eenheden van de tegenstander. Taak van 2-105 VbdVerkCie betrof het onderscheppen van radioverkeer divisie en hogere eenheden.

Alle verzamelde tactische gegevens werd door 101 Militaire Inlichtingendienst Compagnie (101 MIDcie) verwerkt.

 

Op 01 mrt 1957 werd 105 VbdVerkBat opgeheven en de taken werden overgenomen door 905 VbdVerkCie (strategisch) en op 01 februari 1959 werd de eenheidsbenaming 905 VbdVerkCie gewijzigd in 894 VbdVerkCie. Op 01 januari 1962 vond er wederom een naamswijziging plaats en werd 894 VbdVerkCie veranderd naar 890 Radiocompagnie (RdCie).

 

Op 01 september 1965 werd 890 RdCie ondergebracht in het nieuw opgerichte 898 Radiobataljon (RdBat), waaronder ook 105 RdCie (mobiel) kwam te vallen. Op 15 september 1970 werd de naam gewijzigd in 898 Verbindingsbataljon (898 VbdBat) en werd het bataljon onder operationeel bevel geplaatst van de Plaatsvervangend Chef Generale Staf (Plv CGS) en onder administratief en tactisch bevel van de Territoriaal Bevelhebber Oost (TBO).

 

Taken van 898 VbdBat omvatte detectie, onderschepping, positiebepaling, registratie, decodering/ontcijfering, vertaling en analyse van radioberichtenverkeer van potentiële tegenstanders. Voornaamste doelen waren de militaire hoofdkwartieren van de Sovjet- en Oost-Duitse (DDR) legers in de noordelijke helft van de DDR, zoals het Sovjet 2e Garde Tank Leger en het 5e leger van de DDR.

 

Vanaf 1963 bemande 898 VbdBat met 5 man de interdepartementale radiopeilpost "Mike" in Mertingen, Beieren (BRD). Vanaf 1970 richtte 898 VbdBat het KL-peilsysteem in, met peilposten "Alpha" in Eibergen (NLD), "Delta" in Dillingen an der Donau (BRD) en "Sierra" in Schlichting bij de stad Heide (BRD). "Delta" lag dicht bij "Mike" en deze zijn later ook samengevoegd.

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw waren "Delta", en waarschijnlijk ook "Sierra", semipermanente posten uitgerust met DAF YA-126 radiotrucks met KL/MRD-3554 verbindingsapparatuur. Na de val van de muur in 1990 werden de peilposten opgeheven.